Previous Next

By: Read Club

          The second day celebration of the Interface Computer College Manila was the General Education Day, on the 29th of August, which was organized by the college students and hosted by Ms. Cordial, wherein the students participate in different activities. Students from senior high and college department joined and show their talents, mostly in singing and dancing, at the Talentadong Pinoy which was judged by the school staff.

Previous Next

           Matagumpay ang ginanap na pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa noong Agosto 30, 2019 sa ICC Event Center. Sa inyong karagdagang kaalaman, itong okasyon ay tugon sa proklamasyon ng UNESCO na International Year of Indigenous Languages (Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika) taong 2019 na pinagtibay ng KWF (Ang Kapasiyahan ng Kalupunan) Big. 18-31 na naglalayon na masiglang lumahok ang KWF sa pagdiriwang na ito; at ang Kapasiyahan ng Kalupunan Big. 19-03 na nagtatakda ng temang Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino at naglalayon na ilaan ang Buwan ng Wika sa Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi para sa mga katutubong wika sa bansa.

Previous Next

Ni: Enrico Alvarez

          Agosto, Buwan na naman ng WIKANG PAMBANSA. Ito’y isa sa pinakamahalagang pagdiriwang na iginugunita sa iba’t-ibang paaralan. Ibang tema, ibang mga patimpalak na naman ang magaganap at ito lang makalawa ay nadiriwang ang Interface Computer College ng BUWAN NG WIKANG PAMABANSA na may temang “WIKANG KATUTUBO : TUNGO SA ISANG BANSANG FILIPINO.” Ang nasabing programa ay ginanap sa loob ng tatlong araw. Nagsimula ito noong Ika-22 ng Agosto taon ng kasalukuyan sa loob ng bulwagan ng Multi-Purpose Hall (MPH).

Page 6 of 8

© 2020 Interface Computer College, Inc. All Rights Reserved.