Previous Next

Iloilo Campus - Selebrasyon ng Wikang Pambansa

           Matagumpay ang ginanap na pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa noong Agosto 30, 2019 sa ICC Event Center. Sa inyong karagdagang kaalaman, itong okasyon ay tugon sa proklamasyon ng UNESCO na International Year of Indigenous Languages (Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika) taong 2019 na pinagtibay ng KWF (Ang Kapasiyahan ng Kalupunan) Big. 18-31 na naglalayon na masiglang lumahok ang KWF sa pagdiriwang na ito; at ang Kapasiyahan ng Kalupunan Big. 19-03 na nagtatakda ng temang Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino at naglalayon na ilaan ang Buwan ng Wika sa Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi para sa mga katutubong wika sa bansa.

           Gayunpaman, ang mga estudyante sa SHS ay nagkaroon ng patimpalak na tinatawag na Wikatawan na kung saan kanilang ipinamalas ang galing sa pagsasalita ng wika na kanilang kinakakatawan. Mayroon din silang mga Zumba at iba’t ibang palaro tulad ng Kantaririt, Pinoy Henyo, Dagliang Talumpati, Pitikmansi, Ihipmansi, tumbang preso, sipa, at piko.

          Ito’y nagtapos sa parangal at mensahe na binigay ni Bb. Recy Beth M. Escopel. Naging makulay at makahulugan ang okasyong ito sa pagbibigay halaga sa Wikang Filipino.

© 2020 Interface Computer College, Inc. All Rights Reserved.